Padgen (Communion) 1985Padgen 1981Paige (Wedding) 06-10-1956Palmer, Carmel (Presentation) 1998Patsy, BPatterson (Ballyhaunis) 1994Patterson (Wedding) 2001Patterson 1962Payton, Fr. 07-1977Penny, Fred (Boyle) 1980'sPeter, Canon (Retirement) 1990Peyton, Fiona (Family) 2005Phelan (Engagement - Glenamaddy) 1997Phelim (21st Birthday) 1984Phelim (Glenamaddy - 25th Anniversary) 1987Phelim (Glenamaddy) 1983Plunkett, Mary (80th Birthday) 2004Prendergast (Irishtown) 1997Prendergast 1995Prendergast, Peggy (Cloonfad) 1992Prenty (Boy) 1992Prenty, Fiona (Trophy) 1997Prenty, John (Ballyhaunis) 1995Prenty, Tommy (Ballyhaunis Golfer of the Year) 1995